Moltrup Station Matr. 55, Moltrup
 

Matr. 55, Moltrup

Moltrup Station blev bygget i 1905. Det var Moltrup kommune, der betalte og overtog stationsbygningen, så længe Amtsbanen Haderslev-Skodborg kørte.

I "Modersmaalet" d. 26. April 1905 stod der:
"Stationsforstander søges til 1. Maj i Moltrup. Der er plads til Høkeri og alkoholfri Beværtning. Henvendelse kan ske til Kommuneforstander Nissen, Moltrup".

Tak til Moltrup sogns lokalhistoriske forening  for oplysninger om Moltrup Station

 
 
 
1905:
Hans Madsen Rasmussen (27/10 1867 - 31/03 1933),
søn af Hans Rasmussen og Anne Rebekke f. Schmidt, Taps,
blev gift med Hele Kathrine Schmidt, (27/05 1865 - 01/02 1957).
Deres barn: Anna Rasmussen (21/07 1896 - 03/07 1978).
Hans Rasmussen var stationsforstander og drev desuden en lille købmandsforretning med dagligvarer. Der var en ventesal med udskænkning, og alt gods, korn, foderstoffer, svin m.m. blev transporteret til og fra stationen. Hans Marinus Lauesen købte Moltrup Station.
 
1933
 
Hans Marinus Lauesen (17/09 1877 - ) blev i 1906 gift med Anne Hedvig Maasck (13/05 1883 - ) datter af F.H. Maack, Kolding. Deres børn: Inger Lauesen (-), Kirsten Lauesen(-), Henrik Lauesen (-).
Hans Marinus Lauesen havde forinden ejet "Viuf-gaard" ved Kolding. Han forblev stationsforstander på Moltrup Station indtil jernbanen lukkede i 1935. Derefter købte han stationsbygningen, der derefter blev brugt til privatbolig. Senere blev stationen købt af Albert Hansen.
 
1964
 
Albert Hansen (19/05 1940 - ), søn af Peter Hansen og Johanne f. Stork, Nr. Loegum, blev i 1965 gift med Jytte Wormsdorf (05/03 1941 - ), datter af Albert G. Wormsdorf og Caroline f. Ibsen, Krejsel. Senere skilt.
Deres barn: Bjarne Hansen (19/05 1965 - ); g. m. Anne Hansen, Moltrup.
Efter skilsmissen var Albert i mange år samlevende med Grethel Thaysen (25/05 1941 - 11/10 1998) datter af Fritz Thaysen og Bothilde, Bodum.
Albert har i 25 år arbejdet hos Ove Arkil A/S, derefter hos entreprenørfirmaet Poul Clausen ApS, Haderslev.
På den lange smalle græsmark, hvor der før var pakhuse til jernbanen, gik der i nogle år fedekvæg og græssede om sommeren. Albert flyttede til Vojens og solgte huset til Jens A. Petersen.
 
1999
 

Jens Abildskov Petersen (31/12 1976 - ), søn af Leif Petersen og Åse f. Abildskov, Give, samlever og deres 3 børn.
Jens arbejder som fodermester.
Fraflyttet i 2003 og huset solgt til Mikael Winther og Janni Winther i 2004.

 
2004
 
Mikael Winther f. Nielsen (05/12 1974 - ) søn af Yvonne Tove Jensen og Gerhart Nielsen, Haderslev, blev i 2004 gift med Janni Winther f. Andreasen (18/06 1978 - ) datter af Erik Andreasen (06/04 1943 - 05/03 2004) og Ketty Rosa Winther Andreasen f. Christensen (20/11 1947 - ), Horsens.
Deres børn: Emma Winther (15/11 2006), Magnus Andreas Winther (09/12 2007 - ), Adam Sebastian Winther (12/09 2011 - ), Thor Marius Winther (25/10 2013 - ). 
 
2018
 
Mikael Winther (05/12 1974) og Lisbeth Wilkenskjeld (07/04 1985)
Lucas Wilkenskjeld og Timmi Wilkenskjeld